Jacqueline Quarles van Ufford

partner in

Groen & Groei


Privacy Verklaring Groene Groei

De nieuwe wet op de persoonsgegevens AVG is voor mij een mooi moment om helder te maken hoe ik omga met de gegevens die u met mij deelt, voor, tijdens en na afloop van de activiteiten die ik organiseer.

Om deze helderheid te creëren vind ik het ten eerste belangrijk om u te laten weten uit welke hoedanigheid ik met uw communiceer, welke activiteiten ik verricht als privépersoon of vrijwilliger en welke commercieel. Vervolgens ga ik in op welke gegevens ik bewaar, hoe en hoe lang ik die bewaar, en of en met wie ik die met andere partijen deel.

Vanuit welke hoedanigheid communiceer ik?

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt, zowel als privépersoon als ondernemer, en ga in beide hoedanigheden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen.

Privépersoon

Sinds en ook voordat ik in 2010 in Amstelveen ging wonen was en ben ik in verschillende werkgroepen en netwerken actief. U kunt mij kennen via: Wijkplatform Patrimonium, Amstelveen Schoon, Stichting MEERgroen, VVM Afvalsectie, Bewust Amstelland, IVN ‘Eten uit de Natuur’ en Cafe de Toekomst, Wandelclub Stadsdorp Elsrijk, Groenraad Amstelveen, Wijkenoverleg, Werkgroep Duurzaam Elsrijk, Facebook Duurzaam Amstelveen, Koploper 02025, Beste idee van Amstelveen 2017 De Circulaire Karavaan. Op die manier ken ik velen van u als privépersoon en bewaar ik uw contactgegevens in mijn adresboek.

Jounalistieke blog

Sinds 2014 ben ik actief als journalistiek blogger via mijn website www.groenegroei.com. Blogs die ik daarnaast voor duurzame ondernemers op hun site schrijf factureer ik als freelance tekstschrijver. Vanuit mijn ervaring met sociale media in de netwerken ontwikkel ik sociale media workshops. Deze maken nu onderdeel uit van de diensten van de eenmanszaak die ik augustus 2017 heb opgericht.

Groene Groei | Communicatie & Advies

Sinds september 2017 organiseer ik in opdracht van de gemeente Amstelveen EnergieOntbijten in Amstelveen. Dit is een vervolg op de succesvolle pilot in 2017 door de organisatie www.02025.nl waar ik sinds 2017 lid van ben. Voor dit doel heb ik in augustus een eenmanszaak opgericht, die geïnspireerd op de naam van mijn website Groene Groei Communicatie & Advies heb genoemd. De EnergieOntbijten organiseer ik onder de naam EnergieOntbijt Amstelveen en communiceer hierover zowel via het e-mailadres info of Jacqueline @ GroeneGroei.Com, als via Facebook community Duurzaam Amstelveen, het netwerk Bewust Amstelland en platform www.02025.nl.

Persoonsgegevens die ik van u verwerk?

Deze privacy verklaring regelt de wijze waarop ik als Groene Groei informatie verzamel, gebruik, onderhoud en onthul. De verklaring is van toepassing op de diensten van Groene Groei. U dient zich ervan bewust te zijn dat ik als Groene Groei niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van andere sites en bronnen, zoals bijvoorbeeld Facebook, 02025 en Bewust Amstelland.

Als Groene Groei bewaar ik persoonsgegevens over u, wanneer u gebruik maakt van de diensten die ik lever, waaronder deelnemen aan EnergieOntbijten of andere activiteiten in Amstelveen, en omdat u deze bij uw aanmelding en tijdens bijeenkomsten doorgeeft.

Als Groene Groei verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw straat en huisnummer
  • Uw postcode en/of wijknaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw duurzame vraag/ uitdaging
  • Uw duurzame aanbod/ succes / ervaringsdeskundigheid

Uw huisadres en telefoonnummer bewaar ik alleen wanneer ik contact met u heb als privépersoon en/of als deelnemer aan specifieke werkgroepen of netwerken waar wij beiden lid van zijn.

Waarom heb ik als Groene Groei gegevens van u nodig?

Als Groene Groei respecteer ik de privacy van deelnemers aan activiteiten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze wordt alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van de juiste informatie, zoals u uitnodigen voor een energieontbijt dat bij het woningtype past van uw wijk, of u na wederzijdse toestemming in contact brengen met bewoners die beiden de wens aan mij hebben uitgesproken om deel te nemen aan een collectieve woning aanpak.

Daarnaast bewaar ik uw vraag en aanbod in combinatie met uw wijk naam en postcode om een terugkoppeling te geven aan beleidsmedewerker energietransitie van de gemeente Amstelveen. Deze gegevens deel ik zonder uw naam, email, telefoonnummer of andere persoonsgegevens te vermelden. Deze beleidsmedewerker handelt in overeenstemming met de AVG. Deze terugkoppeling gebruikt de beleidsmedewerker om belemmeringen van de energietransitie in kaart te brengen en beleid te maken om deze waar mogelijk weg te nemen.

Hoe bewaar ik als Groene Groei uw gegevens?

Als Groene Groei bewaar ik uw e-mails op de server die evenals mijn website www.groenegroei.com wordt beheerd door Dutch Coding Company www.dutchcodingcompany.com die deze werkt in overeenstemming met de AVG. Daarnaast bewaar ik uw persoonsgegevens, aanmelding, vraag en aanbod in excel op mijn MacBookPro met standaard beveiliging.

Op de website van GroeneGroei.Com houd ik zelf geen algemene bezoekgegevens bij en voer ik geen analyses uit. Als hier al sprake van is, dan gebeurt dit door Dutch Coding Company volgens hun AVG beleid. Uw aanmelding via 02025 of Facebook gebeurt onder de privacyvoorwaarden van deze organisaties en u kunt op deze media uw eigen privacy instellen.

Hoe lang bewaar ik als Groene Groei uw gegevens?

Als Groene Groei bewaar ik uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor ik uw gegevens verzamel. Ik bewaar uw gegevens niet langer dan een jaar tenzij u mij toestemming geeft om deze langer te bewaren.

Delen met anderen

Als Groene Groei verstrek ik uw persoonsgegevens alléén aan derden in geval van wederzijdse toestemming om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En alleen uw postcode en wijknaam in combinatie met uw knelpunt, als dit dient om knelpunten in het beleid rond de energietransitie weg te nemen. Ik geef of verkoop uw gegevens niet aan andere partijen en verwerk uw gegevens in overeenstemming met de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @ GroeneGroei.Com. Groene Groei zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen?

Groene Groei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Groene Groei verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Groene Groei op via info @ GroeneGroei.Com. U kunt Groene Groei verder als volgt bereiken:

Vestigingsadres:

Groene Groei Communicatie & Advies

Jacqueline Quarles van Ufford

Molenweg 38 1182 CL Amstelveen

Telefoon: 06 11400037

KVK nr. 69442681

E-mailadres: info @ groenegroei.com