Jacqueline Quarles van Ufford

partner in

Groen & Groei


Alleen de toekomst kan je ontnomen worden

Bondiger kan je het levensmotto van mijn oudtante Agnes niet samenvatten. Zij overleefde concentratiekamp Ravensbrück en wist nog niet dat haar man bij Buchenwald om het leven was gekomen.

‘Alleen de toekomst kan je ontnomen worden’ is ook de titel van het boek dat mijn moeder in 2015 over haar peettante uitgeeft. Op 14 december overhandigt zij een exemplaar van dit boek aan NIOD directeur Marjan Schwegman.

Agnes’ verzetsrol in een Escapeline naar Engeland vindt Schwegman extra interessant. De rol van vrouwen wordt volgens haar namelijk in de geschiedschrijving vaak onderbelicht en als ondersteunend bestempeld.

Ook prijst Schwegman het NIOD gelukkig met deze aanwinst omdat mijn moeder niet alleen dit boek overhandigt, maar ook het verzetsarchief van haar tante bij het NIOD onderbrengt. Ditzelfde gold al eerder voor het archief van haar vader (mijn grootvader) dat wij ook aan het NIOD schonken en waarover ik ‘Liefste, wij zijn op reis’ schreef.


Leave a Reply