Jacqueline Quarles van Ufford

partner in

Groen & Groei


Energieneutraal ondernemen: gaat dat eigenlijk samen?

‘Jullie worden het vast wel eens vandaag,’ concludeert de gespreksleider tijdens een discussie tussen VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Als het aan De Boer ligt wel. Sterker nog, hij denkt dat hij ‘uit hetzelfde psalmboekje zingt als mevrouw Minnesma’.

Tijdens het Inspiratie Event van Klimaatplein ontvouwt De Boer aan een honderdkoppig publiek van ondernemers en werkgevers zijn achtpunten programma NL Next Level. Minnesma legt NL 100% duurzaam in 2030, de visie van Urgenda, naast zijn plan.

Hoe hun visies overeenkomen en verschillen vertel ik op Klimaatplein.

Na afloop van deze middag schrijft Marjan Minnesma in een openbare briefwisseling aan De Boer dat zij ‘als bedrijfskundige en ondernemer graag de handschoen opneemt’. De Boer nodigt haar uit om samen te werken aan de ‘economie van de toekomst’. Dit heeft het inspiratie event dan al vast voor elkaar gekregen!


Leave a Reply