Jacqueline Quarles van Ufford

partner in

Groen & Groei


Kenniscafé over afvalland

Utrecht, 17-02-2015 Van milieustraten in Colombia tot grondstoffen uit afvalwater? In het maandelijkse kenniscafé van de vereniging voor milieuprofessionals laat ik me bijpraten over wonderlijke ontwikkelingen in afvalland.

Afvalland


Comments are closed.