Jacqueline Quarles van Ufford

partner in

Groen & Groei


Natuur dichtbij

Leiden, 16-04-2015 ‘Natuur dichtbij’ is het thema van de ledendag van de IVN. Centraal staat de wisselwerking tussen mens en natuur in de stad. Denk bijvoorbeeld aan het benutten van braakliggende grond in de stad voor natuur of buurtmoestuin of het omtoveren van tuinen in tuinreservaten voor vogels en vlinders.

IMG_0614


Comments are closed.