Jacqueline Quarles van Ufford

partner in

Groen & Groei


Patrimonium 100!

Bewoners van Patrimonium vieren op zaterdag 18 januari 2020 het jubileum Patrimonium 100 jaar. ‘We gaan dan met elkaar herinneringen delen uit de goede oude tijd,’ aldus het organiserend team.

(Oud) bewoners zijn die middag van 13.00 tot 17.00 uur uitgenodigd in wijkcentrum Pluspunt, Smeenklaan 1, Amstelveen. U kunt zich aanmelden bij de werkgroep via 020-6458141 of Patrimonium100@gmail.com.

Aanleiding

Als interim-voorzitter van het in die tijd uitgedunde wijkplatform verzamelde ik eind 2018 bij de leden de volgende wensen voor het nieuwe jaar:

  • In het zonnetje zetten van wat wel gebeurt voor en door wijkbewoners
  • Eren van het actieve buurtleven dat er is geweest

Een historisch actieve wijkbewoner bracht ons op het idee dat de woningstichting Patrimonium eind 2019 zijn 100ste jubileum viert. Dit bleek voldoende aanleiding dat zich rond dit jubileum een enthousiast voorbereidingsteam heeft gevormd.

Als aftredend voorzitter koester ik de stille hoop dat a.s. 18 januari dit eren van het verleden weer nieuwe buurtbanden smeedt in het heden.

Verleden

Woningstichting Patrimonium werd in november 1919 opgericht met als doel goede en betaalbare woningen te bouwen voor mensen met bescheiden inkomens.
Als een eerste groter woningbouwproject bouwde de stichting tussen 1921 en 1924 183 woningen aan het Westen van de Amsterdamseweg. De woonwijk Patrimonium groeide al gauw uit tot een gemeenschap met een geheel eigen sfeer, waar de bewoners elkaar alle kenden. Een soort eigen klein dorp.

Het is juist dit dorpsgevoel wat mij onmisbaar lijkt voor een toekomstbestendig  buurtleven in onze wijk!


Comments are closed.