Jacqueline Quarles van Ufford

partner in

Groen & Groei


VVM Café

Voedselverspilling

In de voedselketen is verspilling nog steeds heel gewoon. In de landbouw en veehouderij gaat voedsel verloren. Tijdens transport, opslag en distributie treden verliezen op. En ook wij als consumenten verspillen erop los.

Hier enkele aansprekende cijfers:

• jaarlijks verspillen we ca. 125 kg voedsel per persoon per jaar
• ca. 30% van de voedselverspilling treedt op bij de producenten
• consumenten gooien ca. 20% van het gekochte eten onaangeroerd weg
• ruim 75% van de gezinnen wil actie ondernemen
• de nationale doelstellingen om voedselverspilling tegen te gaan worden niet gehaald

Maar is er dan echt niets aan te doen?

De VVM secties “Voedsel en landbouw” en “Afval” organiseren hierover een VVM Café. Hierin stellen zij u voor aan de strijders tegen voedselverspilling. Welke kansen zien zij? En wat zijn de obstakels die ze onderweg tegenkomen? Zij komen je vertellen en vragen je mee te denken. Wat kun jij doen?

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Welkom en introductie door VVM secties

18:05 Presentatie – Verspilling in de keten tussen landbouw en voedselindustrie – Toine Timmermans (WUR)

18:40   Presentatie – ‘Ons voedselsysteem duurzaam en gezond’ – overzicht themacyclus – Jelleke de Nooy (Catalyst for Change)

19:15 Discussie – Pijn, parels en het potentieel van ‘Ons voedselsysteem duurzaam en gezond’ – Toine Timmermans (WUR)

20:00 Netwerkborrel

20:30   Einde VVM Café


Comments are closed.