Jacqueline Quarles van Ufford

partner in

Groen & Groei


Kom een struik uitgraven…

‘Kom op woensdag 8 januari van 13.00 – 16.00 uur een struik uitgraven voor je eigen tuin,’ nodigt Buurbouw omwonenden van het Meanderpark uit. Afgelopen maandag is hier het kappen gestart van groen in verband met de verbreding en overkapping A9.

Ter verlichting van de pijn mogen omwonenden meedoen met het verwijderden van lagere beplanting. Ook kunnen zij onder het genot van koek en zopie een vogelhuisje of insectenhotel timmeren met medewerkers van de sociale houtwerkplaats De Houtstek. Dit zal hard nodig zijn, want met het verwijderen van 6000 bomen verdwijnt de natuurlijke behuizing van talrijke vogels, insecten en vleermuizen.

Buurbouw

De huis-ecoloog van Rijkswaterstaat beantwoordt ter plekke vragen van bezoekers hoe Rijkswaterstaat en consorten omgaan met flora en fauna tijdens de bouw. Zij Samen met de gemeente Amstelveen hebben zij het tijdelijke platform ‘Buurbouw’ in het leven geroepen dat initiatieven uit de omgeving faciliteert. Hiervan is het ‘struiken project’ in het Meanderpark een eerste actie.

‘Tijdens de bouw is er ineens van alles aanwezig’, schrijft Buurbouw in hun persbericht, ‘een gebouw dat een jaar leeg staat, 24 kilometer bouwhekken, heel veel kennis, puin, zand, een decor en nog veel meer. Startende ondernemers, verenigingen, vrijwilligers of anderen die een mooi idee hebben en wel wat hulp kunnen gebruiken ontmoet Buurbouw graag! Heb je een initiatief? Meld je dan aan via A9badhoevendorp-holendrecht@rws.nl

Luchtkwaliteit

Belangrijke vraag die ik vandaag meekrijg van een omwonende aan de Ecoloog van Rijkswaterstaat is: ‘Welke invloed heeft de aan- en afwezigheid van bomen op de luchtkwaliteit in Amstelveen? En op welke manier kun je dat berekenen per boom?’

Zij heeft last van haar ademhaling en is benieuwd welke maatregelen het consortium neemt om de luchtkwaliteit op peil te houden tijdens de aanleg van de A9. In het geval dat bomen inderdaad een lucht zuiverende werking hebben, zal het groen dat nu weggaat en later (in mindere mate) terugkomt pas na tientallen jaren een vergelijkbare functie kunnen vervullen.

Konijntjes?

Prangende vragen van andere omwonenden: Wat gebeurt er met de stinsenplanten en de konijntjes die zij hier regelmatig signaleren? Volg de antwoorden op MijnAmstelveen:


Leave a Reply